Advokatura 1/1

16 Jan, 2012

Testament - advokat

Građansko pravo — Autor advokatovanje @ 11:53

Zakon o nasleđivanju RS, između ostalog, uređuje forme testamenata, priznate u našem pravu. Kako se ovde radi o pravnom poslu mortis causa, tj. koji proizvodi pravna dejstva posle smrti ostavioca, jako je bitno dobro se informisati, pre no li se odlučite na samostalno sastavljanje jednog ovakvog akta.

Kao u svakom drugom slučaju i ovde, prevashodno preporučujem angažovanje stručnog lica - advokata, za izradu jednog ovakvog akta, čisto iz razloga sigurnosti, jer kao i svaki drugi pravni posao i pravni akt, prilikom sastavljanja testamenta, može doći do grešaka, koje mogu dovesti do pogrešnog tumačenja poslednje volje ostavioca.

Za početak, treba skrenuti pažnju, da je u domaćoj praksi, veoma čest slučaj, da naslednici ostavioca, pa i sam ostavilac, insistiraju na izradi ugovora o doživotnom izdržavanju, što zbog nužnih naslednika, što zbog uverenosti, da je ugovor o doživotnom izdržavanju savršeniji pravni akt, koji je teže oboriti na sudu, od bilo kog oblika testamenta. No, sudska praksa je pokazala, da su slučajevi, u kojima su nezadovoljni naslednici, uspeli da ospore zakonitost jedne od zakonskih formi testamenta, veoma retki i da se njihov broj kreće, ne u procentima, već u promilima, ako se uporedi sa brojem ukupno sastavljenih testamenata u Srbiji.

Šta je bitno znati? Jako je bitno znati, da nužni naslednici ostavioca, ukoliko nisu namireni iz dela imovine ostavioca, mogu od testamentarnog naslednika zahtevati isplatu nužnog dela, koji čini 1/2 od naslednog dela koji im sleduje po zakonu. U nužne naslednike, pored potomaka ostavioca, u prvom naslednom redu, spadaju supružnik, roditelji ostavioca, i ostaviočevi braća i sestre, u drugom naslednom redu. Ostali naslednici, nemaju pravo na nužni deo, te s tim u vezi, nemaju nikakva potraživanja ka testamentarnom nasledniku.

Stoga, prilikom sastavljanja testamenta, ukoliko se istim nasledstvo ne raspodeljuje na neke od nužnih naslednika, treba imati u vidu potrebu, da se jedan deo nasledstva, ostavi svakom od nužnih naslednika, kako se kasnije, nakon delacije, stvari ne bi komplikovale, putem sudskih zahteva za naplatu nužnog dela, od ljudi, kojima ste odlučili, ostaviti svoju imovinu.

Druga, veoma česta greška, jeste da ostavioci, najčešće se radi o muškarcima, stvari stečene u toku braka, unose u nasledstvo kao isključivo svoje vlasništvo, iako po zakonu, sva imovina stečena teretnim poslovima za vreme trajanja braka, pripada po pola, svakom bračnom drugu. Istina, sud će, prilikom odlučivanja u ostavinskom postupku, ispraviti jednu ovakvu grešku, ali ista može imati dalekosežne posledice, po odnose između naslednika, a to je, složićete se, jedan od bitnih razloga za dokumentovanje poslednje volje, da iza vas ostanu čisti računi.

Dalje, koje su prednosti sastavljanja testamenta, naspram ugovora o doživotnom izdržavanju? Ukoliko se ne javlja problem namirenja nužnih naslednika, tj. kada se, kao naslednici pojavljuju lica koja su nužni naslednici po zakonu (gore navedeni), prvi i osnovni razlog bi bio finansijske prirode. Usluga sastavljanja testamenta bi vas, kod advokata, koštala dosta manje, nego li samo takse na predlog za pokretanje postupka i odluku, prilikom sastavljanja ugovora o doživotnom izdržavanju pred sudom. Ukoliko, pak, samostalno sastavljate testament, onda su vaši troškovi ravni nuli.

Kakav je dalji postupak? U zavisnosti od tipa testamenta, isti se, prilikom dobijanja poziva od strane suda, za pristup na ročište za raspravljanje zaostavštine, prezentuje sudu, te će isti biti pročitan pred sudom i na osnovu onoga što u njemu piše, sud će doneti Rešenje o nasleđivanju.

Naš zakon poznaje više vrsta testamenta, od kojih su, u praksi, najčešći olografski (svojeručni), alografski (testament sa svedocima) i sudski.

Olografski (svojeručni) testament je forma testamenta, u kojoj je ostavilac svojim rukopisom, sastavio svoju poslednju volju i isti potpisao svojom rukom. Od bitnih elemenata ovoga testamenta, treba navesti potpis i datum. Olografski testament je punovažan i bez datuma, ali datum treba staviti iz praktičnih razloga,za slučaj naknadne izmene testamenta ili sastavljanja novog, kojim bi bila izmenjena volja iz prvobitnog testamenta.

Alografski (svojeručni) testament je, svakako, najpraktičnija forma testamenta u našem pravu. Forma ovoga testamenta podrazumeva otkucan tekst, na čijem dnu se potpisuju ostavilac i dva testamentarna svedoka, koji svojim potpisima potvrđuju, da je ostavilac, pred njima izjavio da taj testament predstavlja njegovu poslednju volju, te da je isti pred njima potpisao, bez pretnje, prinude ili drugih uticaja. Testamentarni svedoci u ovom slučaju, mogu biti lica koja su poslovno sposobna, tj. punoletna lica, kojima nije oduzeta poslovna sposobnost i testamentarni svedoci, ne mogu biti naslednici, po testamentu, čiju punovažnost, svojim potpisom potvrđuju. Važnost datuma na ovom testamentu, je ista, kao kod olografskog.

Sudski testament je, svakako najsigurniji oblik zaveštanja, po našem zakonu. U ovom slučaju, ostavilac dostavlja zahtev sudu, za sastavljanje sudskog testamenta, nakon koga sud zakazuje ročište, na kome će isto biti učinjeno. Ovaj oblik zaveštanja je najsigurniji iz razloga, što sud, po zakonu, mora da detaljno ispita poslednju volju ostavioca, kako bi ona bila izražena na način, koji ne omogućava dvojako tumačenje, a u skladu sa zakonom. Mana ovoga oblika zaveštanja, može samo biti u troškovima taksi na zahtev i odluku u ovom postupku.

Na kraju, treba napomenuti jednu, jako bitnu stvar, a koja se tiče načina sastavljanja testamenta. Sud, prilikom tumačenja testamenta, po zakonu mora koristiti princip teleološkog tumačenja, tj. pokušati da dokuči tačnu volju ostavioca. Tako se, u praksi dešavalo, da testament od jedne rečenice "sve ostavljam majci", sud protumači kao volju ostavioca, da svoju imovinu ostavi, ne svojoj majci, već majci svoje dece, tj. svojoj supruzi. Stoga, kako ne bi došlo do situacije, da vaša volja bude pogrešno shvaćena, neophodno je da se izjašnjavate što preciznije, jasno navodeći lična imena i rodbinsku povezanost vaših naslednika, kao i da individualno odredite stvari koje će isti naslediti.

 

Adv. Miroslav M. Rnjaković

email: miroslavrnjakovic@yahoo.com

tel: 064/137-10-46 


Komentari

 1. Postovani, nakon ostavinske rasprave koja je uradjena ove godine, doslo je do podele imovine i to:11/12 u korist supruge preminulog kao i 1/12 u korist cerke (cerka je od rođenog brata preminulog-2. nasledni red).
  Da li postoji mogucnost da se radi ugovor o dozivotnom izdrzavanju samo na deo odnosno na ovih 11/12.
  Hvala na pomoci.

  Autor Danijela — 22 Jun 2012, 07:30

 2. Kontaktirajte me putem maila ili telefona, pa ću vam rado odgovoriti.

  Autor advokatovanje — 29 Jun 2012, 10:29

 3. Postovani,nas stric je preminuo
  08.02.2008.god.nije imao dece.
  Njegov brat,tj.drugi nas stric
  je na sudu doneo testament koji
  je sacinjen 01.08.2008.god.gde
  je kao izrazena volja pok.strica
  da svu imovinu ostavlja svom sinovcu (nasem bratu od strica. U testamentu su dva svedoka: Advokat i zet od sestre kome je
  pripala zaostavstina.Da li zet
  moze biti jedan od svedoka po zakonu? Sporno u testamentu:
  datum pravljenja testamenta
  6 meseci nakon smrti, potpis
  ostavioca testamenta, nema stednih knjizica kao dokaz o imovini koju nasledjuje i sporan je svedok zet jer po zakonu nema pravo do IV kolena da budu svedoci. Sud nas upucuje na parnicu.Kolika je mogucnost da osporimo testament?

  Autor Borka Jovanovic — 30 Jul 2012, 08:05

 4. Postovani,nas stric je preminuo
  08.02.2008.god.nije imao dece.
  Njegov brat,tj.drugi nas stric
  je na sudu doneo testament koji
  je sacinjen 01.08.2008.god.gde
  je kao izrazena volja pok.strica
  da svu imovinu ostavlja svom sinovcu (nasem bratu od strica. U testamentu su dva svedoka: Advokat i zet od sestre kome je
  pripala zaostavstina.Da li zet
  moze biti jedan od svedoka po zakonu? Sporno u testamentu:
  datum pravljenja testamenta
  6 meseci nakon smrti, potpis
  ostavioca testamenta, nema stednih knjizica kao dokaz o imovini koju nasledjuje i sporan je svedok zet jer po zakonu nema pravo do IV kolena da budu svedoci. Sud nas upucuje na parnicu.Kolika je mogucnost da osporimo testament?

  Autor Borka Jovanovic — 30 Jul 2012, 08:05

 5. postovani,majka mi je umrla od raka.sva imovina na kojoj zivimo je njena.mesec dana nakon operacije brat i otac pisu dva ugovora o doz.izdrzavanju i poklonu.inace ja sam zivela sa majkom.u tim ugovorima mene nema.nisu me prijavili ni za naslednika.tuzili me za iseljenje,iskljucili struju idu putem nasilja.normalno ima izvestaj policije.kakve su sanse da se ugovor ponisti .unapred hvala

  Autor verica — 30 Sep 2012, 03:34

 6. Da li je validno sudsko zavestanje bez pecata suda?

  Autor Miljan — 17 Okt 2012, 08:05

 7. Postovani tatina tetka je ostavila testament kao nasljednici smo sestra,ja i braca od strica posto nikog zivog osim nas nema ja i sestra po testamentu ne dobijamo nista a braca od strica sve kada sam pitala zasto smo pozvani receno nam je da mozemo da osporimo testament. Testament orginal se nalazi kod brace a fotokopija u sudu u testamentu se neslaze dosta stvari al ne znam dal je ona pisala interesuje me sta vi mislite i dal imam pravo na nuzni dio unaprijed hvala

  Autor Natasa — 18 Jan 2013, 19:58

 8. Imam jedno pitanje,otac od mog svekra je umro pre 10 godina i nisu nista prevodili kuca se jos uvek vodi na coveku koji nije ziv,sad smo se ja i muz vencali i svekar me primio u kucnu zajednicu ali u supu traze gazdu kuce a on nije ziv,nije ostavio testament traze da potegne njegov sin imovinsku raspravu ali majka od svekra hoce da se kuca vodi na njoj i nedozvoljava tu raspravu...Dokumenta su mi hitno potrebna menjam i prezime samo to koci..

  Autor Verica — 14 Feb 2013, 15:49

 9. molim vas za odgovor ,ja i sestra smo jedini naslednici kuce koju je majka dva meseca pred smrt ,zavestanjem ostavila sestri ,imam li prava na nuzni deo i kako da ga ostvarim,majka sam dva maloletna deteta bez stana i zaposlenja a predmet je dalje otisao na gradsko parnicenje h vala unapred

  Autor snezana dobricic — 26 Feb 2013, 12:30

 10. Posle oceve smrti 1994.godine nasledili smo stan 90m2 i kucu na selu.Brat 1/2 mama 1/4 i ja 1/4 i stana i kuce.Mama ima plodouzivanje.Brat zivi u stanu,a majka na selu sve ove godine. Kucu su sad prodali i dali mi moju 1/4 kuce.Kakva su moja prava nad 1/4 stana? Imam li pravo koristiti, izdati . . ?
  Hvala unapred

  Autor Vesna — 28 Mar 2013, 12:58

 11. tetka mi je umra prije godinu dana. nije imala djecu, a iza sebe je
  ostavila stan i nesto zemlje nasljedjeno od njenog pokojnog muza.cim je
  umrla u njen se stan uselila bratanicna sa pricom da je nasljedila stan
  testamentom. taj testament jos niko nije vidio.ne zna se ni sta je sa zemljom. navodno je ostala kcerki od tetkinog djevera.kazem navodno, jer niko dosad nije vidio nikakav papir. i tako godinu dana, niko nista.juce je ta djeverova kcerka javila da je ona pokrenula ostavinski postupak.i da ce nas sve pozvati u sud.
  1.kako ona moze pokrenuti ostavinski postupak?nije rod.tetka je imala brata, i 3 sestre koji zive u drugim gradovima i dosad nisu nista preduzimala.
  2.interesuje me sama procedura ostavinskog postupka ?
  3.kako se nasljedjuje imovina umrlog u slucaju da je postojao testament i u
  slucaju da nije?
  4. koliko vremena treba proci da bise nesto
  pokrenulo i kako to uopste ide?
  5. dali postoji mogucnost neke utaje ili zamke koja vreba na tom sastanku koji ce se eto, ipak odrzati.
  6. sta sve ove dvije mogu da urade i da smisle a da se ne da osporiti kasnije?
  molim vas pomoc.puno toga nam nije jasno. ovi moji (ujak,tetke I mama) su ko muve bez glave.

  Autor sanja — 05 Apr 2013, 02:29

 12. Prilikom otkupa stana bio sam ozenjen sa sadasnjom suprugom, stan je tada prepisan pola na mene apola na majku koja je sad pokojna posle njene smrt polovinu stna smo podelili brat i ja tako da meni sada pripada 3/4 stana, a njemu 1/4. Pa vas pitam koji je najsigurniji nacin da moju suprugu stambeno obezbedim da posle moje smrti nema probelma sa deobom stana, nemamo zajednicke dece. Da li da sastavim testament ili da napravimo ugovor o dozivotnom izdrzavanju. Meni se cini da polovinu stana koju nismo delili brat i ja nebi mogao niko da joj uzme jedino me brine ona cetvrtina jer nemamo para da isplatimo bratu tu cetvrtinu a verovatno da on nebi hteo da bude isplacen nega da kao i ja imamo deo mamine imovine, pa vas molim za pravni savet kako da osiguram suprugu da niko nemoze da je izbaci na ulicu. Hvala

  Autor Mihajlo — 25 Maj 2013, 09:58

 13. Deda i baba zele svu imovinu ostaviti meni i bratu mi smo deca njihovog sina,nas problem je njihova cerka koja ce sigurno pokrenuti tuzbu...Koji vid ugovora je najsigurniji?O dozivotnom izdrzavanju ili testament?

  Autor Saska — 02 Jun 2013, 18:51

 14. Dvorila sam tetku nisam mogla da prevedem nasledstvo jer joj nije bila ispravna licna,stan nije bio uknjizen u medjuvremenu je tetka obolela od skleroze ja sam stan uknjizila licnu napravila prebacila sva njena dokumeta iz Bg.na moju adresu tetka je umrla sahranila sam je obavila sve dace posto sam bila sprecena da uradim prepis koja su sad moja prava jel rodbina nece da se odrekne u korist mene tetka nije bila udavana i nije imala dece molim vas pomozite mi!

  Autor Vesna — 09 Avg 2013, 09:27

 15. Dvorila sam tetku nisam mogla da prevedem nasledstvo jer joj nije bila ispravna licna,stan nije bio uknjizen u medjuvremenu je tetka obolela od skleroze ja sam stan uknjizila licnu napravila prebacila sva njena dokumeta iz Bg.na moju adresu tetka je umrla sahranila sam je obavila sve dace posto sam bila sprecena da uradim prepis koja su sad moja prava jel rodbina nece da se odrekne u korist mene tetka nije bila udavana i nije imala dece molim vas pomozite mi!

  Autor Vesna — 09 Avg 2013, 09:28

 16. Prije nekog vremena umrla mi je tetka, za zivota niko nije o njoj brinuo, nije se udavala i nije imala djecu! Kada joj je bilo naj teze nikog nije bilo a sada se braca i sestre hoce poklati oko imanja a prije 2 god prije nego ce umrijeti trazila je moje licne dokumente, a sada poslije smrti, njen advokat i notar traze da dodju licno braca i sestre ili da nekoga opunomoce. Sada mi tek nije nista jasno! Zasto traze nekoga ko za zivota se nije brinuo!? Ja sam je nasla preko radio stanice i od mene je zahtijevala da je pristojno sahranim. Sta se radi u ovoj prici!?

  Autor Dobrila — 06 Sep 2013, 21:31

 17. Moji baba i deda po majcu su preminuli, kucu su za nihova zivota renovirali u ulagali moji roditelji. Nstavili su posle smrti to da rade i da placaju racune i odrzavaju kucu provodeci citavo leto tamo. Postoji i mamina rodjena sestra koja nista od toga nije doprinosila. Da li mozemo da joj na neki nacim osporimo nasledje kuce? Moja majka, ja i moj sin smo jako vezani za tu kucu. Unapred zahvlna.

  Autor Tanja — 24 Okt 2013, 13:27

 18. Poštovani,moj deka je sačinio testament s daljim rođacima njegove pokojne supruge,ali oni nisu brinuli o njemu i ja sam preuzela brigu.On nema dece,a ja sam unuka njegovog rođenog brata.Kako on može da poništi testament koji je napisao advokat uz dva svedoka.

  Autor Vesna — 27 Okt 2013, 21:35

 19. Postovani MOj deda je us prisutvo dva svedoka sastavio testament u sudu i tamo ga ostavio na cuvanje platio je potrebnje takse za to. U testamentu veci deo nasledstva svu pokretnu i nepokretnu imovinu ostavio je mom ocu. A svojoj drugoj spruzi i kcerki iz tog braka ostavio je 60ari zemlje, Sinu iz prvog braka ostavio 5 ari placa i 50ari sume Kcerci iz prvog braka ostavio 10ari zemlje i 30ari sume. Kada su dosli na raspravu maceha mog oca njena kcerka iz dedinog drugog braka i stric traze da ima se da jojs zemlje jer im je otac i suprug malo ostavio. MOj otac je u problemu i nervira se jer je edu izdrzavao i deda je u testamentu nave da ostatak neraspodeljene imovine ostavlja mom ocu jer ga je ovaj izdrzavao

  Da li mogu na sudu oboriti ovaj testament

  Autor Draga — 02 Nov 2013, 11:09

 20. Postovani,N.N. osoba je putem prevare,falsifikovala potpis na testamentu koji joj je N.N.ostavilac navodno zavestao i predao joj imovinu koju je prodala meni 1985god,dakle imovinu sa kojom nije imala prava raspolaganja 2004 god,kada je navodno testament i sacinjen!Poveo sam postupak pred sudom za nistavost zavestanja koji je punosnaznom odlukom I.Opst.Suda od 06.02.2006 oglasen naslednik{koji je inace-komsinica ostavioca,a ne blizi rod ostavioca},koji je u toku od 2011god.Sudu,sam predao SVE dokumentovane dokaze koji potvrdjuju tacnost mojih navoda,dokaz da sam upisan u zemlj.knjigama kao vlasnik od 1985god,moj kupoprodajni ugovor sacinjen 1985god,sa "ostaviocem",sto je nepobitan dokaz da "ostavioc"NIJE IMAO PRAVO RASPOLAGANJA IMOVINOM KOJU MI JE PRODAO!!!Punosnaznim resenjem I.Opst.Suda"naslednik",sada vrsi legalizaciju MOJE VANKNJIZNE IMOVINE U SUTERENU KUCE!!!!!KAKO DA SPRECIM KRADJU SVOJE IMOVINE,I DA LI POSTUPAK PRED SUDOM NEOPRAVDANO DUGO TRAJE,OBZIROM DA SU DOSTAVLJENI SVI DOKAZI!Da li je krivicno delo i koje,ako "naslednik",pokusava da mi otme deo imovine koji nije nasledila i koji joj ne stoji u naslednom resenju I.Opst.Suda.Naime u naslednom resenju joj stoji"da je naslednik UPISANE IMOVINE A NE VANKNJIZNE"!!!!Npominjem,da sam do saznanja dosao tek 2011god,da jeN.N.LICE POSTALO NASLEDNIK MOJE UPISANE IMOVINE,A DA ME NIKO O TOJ FAMOZNOJ CINJENICI KAO VLASNIKA TE IMOVINE - NIJE OBAVESTIO1!!???:Da li je SUD,po sluzbenoj duznosti bio u obavezi da PAZI na FORMU I SADRZINU "takvog testamenta",te da li je ostavilac IMAO PRAVO RASPOLAGANJA IMOVINOM KOJU JE PRODAO????Da li je SUD,bio u obavezi da me kao vlasnika imovine sa kojom je raspolagano u toj ostavini,OBAVESTI????????UNAPRED ZAHVALJUJEM.

  Autor RASTKO — 08 Dec 2013, 15:31

 21. Posle majcine smrti, koja je bila razvedena od naseg oca, ostavinskom raspravom dobili smo po polakuce i polaplaca. Medjutim, brat nije hteo da upisuje i drugu manju kucu jer nije zavedena u kataster. Nije hteo radimo tehnicku deobu, tako da se uselio, i uzurpirao celu kucu, a meni ostavio losiji deo kuce, tj. deo bez kupatila, ulaza itd. Sve to vreme, 30 god. otac je bio u drugombraku i nije zeleo da kontaktira sa nama. U mdjuvremenu, otac je nedavno ostao udovac sa tom drugom zenom, i hoce meni da prepise kucu. Moj otac i brat ni sada ne govore. Kakav testament treba otac da napravi da bude dovoljnoneoboriv, da bih se ovog puta odbranila od brata ili eventualno nekog novog tatinog braka i neke nove macehe? Hvala i pozdrav! Andjela

  Autor Andjela — 19 Dec 2013, 23:05

 22. Moj otac je 1997 godine poklonio maćehi dio kuće koji je izgradio u braku sa maćeho.Ostatk imovine kuća sa placom koja mu je pripala deobom sa mojom majkom ostavio je Ugovorom o poklonu.Stim da je u ugovoru naglašeno da djeca nemaju pravo nasledstva,jer je djecu školovao i poklanja 20 ari šume.Pokrenut je sudski postupak za nužni deo.Sve presude su bile za nas djecu gdje nam se dosuđuje nužni deo.Otac je naznačio da nas je školovao (sud ustanovio da nije) 20 ARI šume koje je navodno poklonio nije bila nikada njegovo vlasništvo nego vlasništvo njegovog brata (sudski dokazano)Naznačio sam da smo nas 3 dece dobijali sve presude od 1/12 do 1/10 poslednja presuda II stepenog suda.Vrhovni sud RS poništava presude I i II stepenog suda i presuđuje da smo izgubili nužni deo.Uz smrtovnicu je išao gruntovni izvodak na kome piše da je moj otac vlasnik zemljišta od 27 ari.Vještak je vještačio da je zemlja otuđena 1957 godine i da naš otac nikad nije bio ni vlasnik ni posjednik nikakvog zemljišta ni šume.Napominjem da su oba nižestepena suda ustanovila da otac nikad nije ništa poklonio nama djeci.Tokom suđenja (9 godina)zemlja koja se gruntovno vodi na ocu nikad nije bila predmet spora,niti se ikad spominjala tokom suđenja,sem vještačenja vještaka geometra.Sad idemo na ustavni sud jer nam nije dozvoljena žalba vrhovnom sudu.Milim Vas mišljenje,jeli moguće da je vrhovni sud RS mogao da izvrši takav previd ili je nešto drugo posredi. S poštovanjem Svetislav

  Autor Svetislav — 19 Mar 2014, 12:23

 23. Postovani, ostavila bih svu svoju imovinu maloletnom detetu koje je na hraniteljstvu kod mene.Nemam svoju decu ni supruga. Imam oca, brata i sestru u prvom kolenu.Posto je dete malo nekeko bih ovlastila sestru i njene cerke da u slucaju moje smrti, a pre navrsene 18te godine zivota deteta, one cuvaju moju imovinu sve dok dete ne napuni 18.godina, a potom je predaju detetu.Sastavila bih sudski testament i navela ovako kako sam napisala. Molim vas za savet, da li je ovakav oblik testamenta odgovarajuci i pouzdan, i trebam li jos nesto da navedem?Unapred vam puno hvala

  Autor Svetlana — 26 Mar 2014, 21:05

 24. Postovani,moj bivsi muz od koga sam se razvela pre 12 godina ,a bila u braku 16godina a ukupno u zajednici proveli smo 24 godine . Zajedno imamo sina koji je 32 godina star. Sin i ja smo ziveli
  u svajzarskoj a muz u Srbiji zbog nemogucnosti da on u svajzarskoj radi.
  On je ziveo istovremeno sa svojom bivsom zenom i dezom i z prvog braka a mi smo se posecivali svaka ca. 3 meseca(razlog financiska i stambena situacija).On je citavo vreme preuzeo finacisku brigu o svojoj bivsoj porodici zajedno sa bivsom zenom,mene i sina nije finaziski pomagao.Ja sam to prihvatila iz razumevanja prema njegovoj deci iz prvog braka.
  Raszveli smo se zbog njegove lazne nove Veze sa jednom zenom ,zbog koje je doslo do velikih promena nasih odnosa.Iz isth razloga sam ja pocela novu vezu sa drugim partnerom i od moga muza trazila razvod.Razvedeni smo jako brzo bez mog prisustva i bez podele.Moj bivsi muz se nakon 9 meseci ozenio sa zenom sa kojom je bio uvezi utoku zadnjih godina naseg braka.Sa njom i njenim sinom iz prvog braka ziveo je zadnjih 10 godina.Citavo vreme naseg zajednickog braka i posle toga sam se sama brinula o nasem sinu koji je do prosle godine studirao.Moj bivsi muz je preminuo posle teske bolest u dezembru prosle godine.Iza sebe je ostavio sledeci testament:"Prva zena dobila je stan u kome je on sa njom i dve cerke ziveo do pre 15 godina u istom periodu bio je samnom ozenjen,taj stan je bio njegovo vlasnistvo.Drugi stan koji je nsledio od majke i u njemu ziveo zadnjih15 godina ostavio je trecoj zeni.Ona je dobila polovinu zemljista od jednog hektara sa kucom koju su napravili pre 2 godine ,drugu polovinu zemljista ostavio je svojoj mladoj cerci i nasem sinu.Starija cerka iz prvog braka dobila je stan u kome zivi koji je otac kupio i obecanje da nasledi majcin stan posle njene smrti.Da li je to zakonski u redu dali postoji mogucnost druge podele i koje?Hvala na odgovoru

  Autor Gorica Drobnjak — 03 Apr 2014, 09:36

 25. Posle smrti majke koja je Bila vlasnica stana ja ,Brat i otac smo nasledili Stan .Ja i Brat po1/6 a otac ostalo.Brat i otac zive zajedno ja Sam udata i nisam sa njima u zajednici.interesuje me ukoliko otac napravi Testament i prepise svoj kompletni Deo nekom drugome sta ja i Brat Mozemo da uradimo.unapred zahvalnaN.V

  Autor Novakovic Vesna — 09 Sep 2014, 19:14

 26. da li je moguće načiniti testament u sudu, u kome se kuća ostavlja u nasleđe supruzi, deci iz prvog braka ništa, a da ta kuća nije ni prevedena na preminulog supružnika posle smrti njegovog oca ?

  Autor Dragana — 17 Nov 2014, 13:49

 27. Awesome article post.Thanks Again. Much obliged. bdkddaedeggaeeee

  Autor Smithe334 — 23 Maj 2015, 00:35

 28. suprug mi je preminuo baka mu je ostavila stan to je bio prvo ugovor o dozivotnom izdrzavanju a kasnije su napravili testament gde je on jedini vlasnik stana.. sve je isplatio i placao porez .... da li taj stan spada u ostavinsku raspravu ???

  Autor sanja — 05 Jul 2015, 23:35

 29. mom suprugu je otac preminuo prosle godine,za vreme svog zivota je stalno govorio da kad oseti kraj reci ce gde je novac koji je stedeo ,medjutim desilo se sve na brzinu i on nije rekao...ostavinska rasprava je zavrsena moj suprug je jedini naslednik.kako nismo nasli kartice,racun ili bilo sta da prilozimo sudu kako mozemo da proverimo da li je imao stedni racun u nekoj banci?...unapred hvala

  Autor katarina — 12 Avg 2015, 13:36

 30. Treba mi vas ditektan kontakt

  Autor maki — 10 Sep 2015, 13:00

 31. Ako mozete da mi posaljite sedan primerak testamenta,olografski ili alografski bilo koji sto imate vi.

  Hvala na saradnju

  Zeqir Maliqi
  zmaliqi14@gmail.com

  tel.+37744194482

  Autor Zeqir Maliqi — 20 Nov 2015, 11:41

 32. Ja sam Nenad iz Smedereva.Zivim u kuci koju su moji kupili 1979 godine i to baba 1/2,deda 1/4 i moja majka 1/4(overen ugovor u sudu),kasnije je moja baka polovinu svoje polovine poklonila mom ujaku tj.svom sinu(overeno u sudu).Deda mi je umro 1985 godine,ujak 1995,baba 1999,godine.Baka je 1995 napisala testament u kome sve ostavlja meni i mojoj majci a da mojoj sestri od ujaka ne ostavlja nista(sve ovo je kupljeno od bakinih para) i napisala da se samo formalno ovako vodi.Nije jos upisano u katastar ovako,tamo se vodi na suprugu prodavca kuce i njegovu cerku.(PRODAVAC JE UMRO 1992 GODINE).Od kupaca kuce samo je moja majka ziva.Ostavinski postupak posle dede nije uradjen,posle ujakove smrti su zapoceli ujakova druga zena(vencana u trenutku smrti) i cerka iz prvog braka(njena majka jer je tada bila maloletna) ali su ga prekinule pa nije zavrsen.Otvoren je testament posle smrti bake i izdato resenje 1999 godine da se moja sestra salje na parnicu(tamo je navedeno da je njena majka osporila testament jer baka nije upravljala samo svojim nekretninama i okrnjen je nuzni deo) ali je ona nije pokrenula-imala je 15 dana da pokrene parnicu.Iste godine je moja majka trazila pismeno od suda da nastavi postupak,sud to nije ucinio!Sta bih ja prvo trebao da uradim i koji redosledom na dalje?UNAPRED ZAHVALAN

  Autor Nenad sd — 05 Dec 2015, 09:47

 33. POSTOVANI,MOJ OTAC JE UMRO ZA DVA MESECA,majka i otac su sve zajedno stekli,koliko majka ima pravo na kucu i plac koji su zajedno stekli godinama?naslednici smo i ja i sestra.

  Autor sanja — 11 Dec 2015, 15:47

 34. da li mogu putem telefona dobiti vas savet u vezi ostavinskog resenja. Ako mogu molim vas za broj tel.
  Unapred hvala

  Autor Milic Borka — 18 Jan 2016, 12:40

 35. Poštovani interesuje me pošto smo ja i moj suprug kupili stan a pritom ne živimo u istoj kući sa deverom (njegovim bratom), a nismo ni kada je stan kupljen, e sad on preti suprugu da ima pravo na taj nas stan. Sada mi treba vas savet i mišljenje dali on stvarno ima ista prava kao i mi....

  Autor Sanja — 23 Jul 2016, 17:14

 36. Poštovani,
  otac hoće da napravi testament sa dva svedoka i da svu imovinu tim testamentom rasporedi na njegova dva sina,na mene i brata.Zanima me da li njegov rođeni brat ima pravo na nužni deo iako mu u testamentu neće biti ništa ostavljeno.Srdačno Vas pozdravljam i unapred zahvaljujem na odgovoru.

  Sa poštovanjem,
  Zoran

  Autor Zoran — 10 Nov 2016, 11:03

 37. majka umrla 203g dobila resenje za porodicnu penziju i nakon tri dana umrla.nije primila nijednu penziju. imamo li mi kao njena deca pravo da trazimo zaostale penzije. unapred Hvala. NIS.

  Autor zora — 12 Dec 2016, 17:51

 38. postovani,
  posle smrti mog dede kog je cuvala i negovala moja majka, koliki deo kuce dobija u odnosu na njenu sestru koja nije ucestvovala u cuvanju i negovanju, i da li je to zakonom regulisano? odnosi se na to da li dobijaju po 50% kuce ili moja majka ima veci udeo posto je cuvala i negovala svog oca? hvala

  Autor zoran — 03 Jan 2017, 03:48

 39. Poštovani,moj otac je premonuo i ostavio je zaveštanje kod advokata u prisustvu dva svedoka.Svoju imovinu je ostavio meni-ćerki iz prvog braka,On je bio u braku sa drugom ženom,i od sve te imovine,zajedno su stekli samo jednu garsonjeru,Sve ostalo je posebna imovina koju je on nasledio,ugovor o poklonu,i još sa mojom majkom.Još da spomenem,da je dok je tata bio živ naposala i tužbu za razvod braka,u kojo je navela da nemaju zajedničke imovine,i da su njihovi odnosi bili poremećeni od početka braka.Kakve su šanse da se taj brak razvede,pošto žele da je proglase neurančunjivim-leči se kod psihijatra od depresivnih poremećaja i alkoholizma.Da li ako je ona neurančunljiva,mogu da dokazjem da je i u trenutku sklapanja braka bila takva?Kakva su njena prava što se tiče nasleđa?Znam,ako tatu razvedem,ona nema pravo na nasleđe.Po zaveštanju,kakva su njena prava?Hvala na odgovou i svako dobro!

  Autor Tatjana — 10 Jan 2017, 13:24

 40. Postovani, brat mi je uro pre 15 godina, iya njega su ostala dva deteta i zena mu. Moj otac ho'e da ostavi testamentom sve svom unuku od pokojnog sina, nista svojoj yeni tj.mojoj majci i meni. Moze li on nju da uskrati nasledstva, on jeste radio u firmi ali se ona bavila poljoprivredom, stocarstvom i odgajala nas.
  Puno Vam hvala

  Autor Miki — 09 Maj 2017, 14:16

 41. Postovani, da li biste mi mogli reci sta spada u nuzni deo bracnog druga? Naime, ostavilac je testamentom svu svoju imovinu ostavio unuci (sa sinom nije bio u kontaktu) i time ostavio svoju suprgu iz 15 godina dugog drugog braka, sa kojom nema dece, bez krova nad glavom. Svu svoju imovinu je stekao pre sklapanja drugog braka. Da li postoji mogucnost zastite bracnog druga?

  Autor Jana — 26 Maj 2017, 21:14

 42. Zdravo, ja sam Robert David privatni zajmodavac koji daje zajam s kamatnom stopom od čak 2%. Ovo je financijska prilika na vašem koraku danas i dobiti instant zajam. Mnogi su tamo u potrazi za financijskim mogućnostima ili pomoći oko mjesta i još uvijek ne mogu dobiti. Ali to je financijska prilika na vašem koraku, tako da ne možete propustiti ovu priliku. Ove usluge su otvorene za pojedince, tvrtke, poslovne ljude i žene. I iznos zajmova dostupnih u rasponu od 1.000,00 do 500.000.000,00 eura ili bilo koji iznos po vašem izboru za više informacija kontaktirajte nas na (ROBERTDAVIDFINANCIALCOMPANY@GMAIL.COM)

  Autor Robert David — 22 Sep 2017, 14:18


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me

Powered by blog.rs